Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Použití

Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu. Šachta je samonosná a pochůzná.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená a vyrobena ze segmentů skruže [R100] z polypropylenu a polypropylenových desek. Šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly. Vstupní poklop je kruhový [průměr 600mm], nebo může být hranatý [600/600mm]. Výška vstupního límce je 200 mm. Segmenty skruže jsou velice dobře vyztuženy a odolné proti okolnímu tlaku. Odlišné umístění a rozměr prostupů (obvykle DN 32 – 63) je možný.

Číst dál: Vodoměrná šachta - oválná, samonosná

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 5-10 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly, pro snadný sestup a výstup.Vstupní šachta o rozměrech 600/600mm a standardní výšce 200 mm je opatřena plastovým poklopem.Vnější stěny šachty jsou opatřeny svislými žebry pro vyztužení konstrukce a pro možnost umístění armovacího drátu (8), umožňuje tak lepší propojenost šachty s obetonováním. Šachta je nesamonosná a je určena k obetonování. .Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2.

Číst dál: Vodoměrná šachta - hranatá, nesamonosná

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 15 - 20 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly [z PP] pro snadný sestup a výstup.Vstupní hrdlo do šachty je 600/600mm se standardní výškou 200 mm.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Vnější stěny šachty jsou opatřeny horizontálními žebry pro vyztužení konstrukce proti tlaku zásypové zeminy. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3 m od komunikační trasy, základů staveb- budov).

Číst dál: Vodoměrná šachta - hranatá, samonosná

Použití

Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu, bez nutnosti obetonování.

Popis

Vodoměrná šachta je vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná. Válcovitý korpus je PP deska o síle 6 mm, dno a strop o síle 6 a 10 mm. Šachta je uvnitř standardně vybavená žebříkem, nebo stupadly [PP] pro snadný sestup a výstup. Vstupní šachta 600/200 mm je opatřena plastovým poklopem.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Šachta je vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy, základů staveb a budov).

Číst dál: Vodoměrná šachta - kruhová, samonosná


Na Vaše přání zhotovíme šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.


Dodací podmínky a doprava:


Dodací lhůta do 14 dnů ode dne závazné objednávky nebo zaplacení zálohy nebo dle dohody.
Pozn.: Uvedený rozměr výšky je celkový (včetně vstupní šachty (200 mm)).
Výrobce po dohodě může zajistit dopravu na místo určení, odběratel zajistí složení výrobků v místě určení.
Cena dopravy je individuální a smluvní.