Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Použití

Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu, bez nutnosti obetonování.

Popis

Vodoměrná šachta je vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná. Válcovitý korpus je PP deska o síle 6 mm, dno a strop o síle 6 a 10 mm. Šachta je uvnitř standardně vybavená žebříkem, nebo stupadly [PP] pro snadný sestup a výstup. Vstupní šachta 600/200 mm je opatřena plastovým poklopem.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Šachta je vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy, základů staveb a budov).

Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č .163/02 sb.
Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.
 

Technické parametry

 • průměr:1000 mm, 1200 mm
 • celková výška : 1200, 1500, 1700 mm


Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.


Osazení

 • Šachtu osadíme do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem, nebo podkladní beton s armovacími dráty ve vodorovné poloze o síle 100 mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat nejméně o 100 mm.
 • Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a utěsní se.
 • V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se šachta po usazení do jámy postupně obsype zeminou s průběžným mírným hutněním.
 • V případě výskytu spodní vody v místě osazení se šachta obetonuje minimálně do výše hladiny spodní vody - ochrana proti vyplavení šachty a deformaci. Celkové obetonování se provádí v případě osazení v pojezdových místech- vjezd do garáže.
 • Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5° C.

Výhody

 • snadný a čistý přístup do šachty
 • vodotěsnost
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • vysoká životnost
 • příznivá cena
 • není nutné obetonování

Záruka

 • 24 měsíců