Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy


Společnost Böhm - extruplast s. r. o. byla založena v roce 2001 sloučením společností Böhm-Plast,s r.o. a Böhm-extrutec, s r.o.  Pro sídlo společnosti byla zvolena obec Krajková, která se nachází v západní části Karlovarského kraje. Areál firmy byl upraven pro instalaci výrobní technologie a rozšířen o skladové plochy. Zkušební provoz výrobní linky probíhal na podzim roku 1998.  Ještě téhož roku začala výroba kabelových chrániček Koruflex a Koruhard. Pro rozšíření prodejního sortimentu byla v roce 2001 zahájena výroba drenážních rour Korudrain. V současnosti využíváme k výrobě chrániček a drenáží tří plně vybavených výrobních linek, jejichž součástí je též balící zařízení.  Zaujímáme významné místo v dodávkách drenážních systémů, kabelových chrániček a ostatních komodit na trhu v ČR.

Našimi odběrateli jsou také významné zahraniční firmy z Německa, Velké Británie, Polska, Rakouska, Slovenska a jiných zemí. Jsme držitelem ocenění TOP CZECH QUALITY a ve firmě je zaveden systém řízení dle ISO 9001. Naše obchodní politika je zaměřena na komplexní spokojenost zákazníků. Samozřejmostí je poradenská činnost, přepravní služby, školení a technická podpora.

Politika společnosti