Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 15 - 20 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly [z PP] pro snadný sestup a výstup.Vstupní hrdlo do šachty je 600/600mm se standardní výškou 200 mm.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Vnější stěny šachty jsou opatřeny horizontálními žebry pro vyztužení konstrukce proti tlaku zásypové zeminy. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3 m od komunikační trasy, základů staveb- budov).

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.
Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.

Osazení

 • Šachtu osadíme do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem nebo podkladním betonem o síle cca 100mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100 mm.
 • Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění.
 • V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se šachta po usazení do jámy postupně obsype pískem, nebo zeminou za stálého napouštění vodou.
 • V případě výskytu spodní vody konzultujte s projektantem dané stavby (šachta se obetonuje, ukotví, dno vně nádrže vylijeme betonem s obsahem armatury).
 • Celkové obetonování se provádí v případě osazení v místech vjezdu do garáže.
 • Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod + 5°C.Výhody

 • snadný a čistý přístup
 • vodotěsnost
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • vysoká životnost
 • není nutno obetonování


Záruka

 • 24 měsíců