Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Kabelové chráničky
Drenážní systémy
Potrubí pro
vzduchotechniku
Využití dešťové vody
Vsakovací systémy
Sběrné jímky
Vodoměrné šachty
Kanalizační systémy
Výroba na zakázku