Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 5-10 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly, pro snadný sestup a výstup.Vstupní šachta o rozměrech 600/600mm a standardní výšce 200 mm je opatřena plastovým poklopem.Vnější stěny šachty jsou opatřeny svislými žebry pro vyztužení konstrukce a pro možnost umístění armovacího drátu (8), umožňuje tak lepší propojenost šachty s obetonováním. Šachta je nesamonosná a je určena k obetonování. .Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.
Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.

Osazení

  • Do vykopané jámy na dně s podkladním betonem o síle cca 100mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100mm. Konstrukce šachty by měla být obetonována o síle 70 - 120 mm – dle podmínek umístění, doporučujeme konzultovat s projektantem dané stavby.
  • Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění.
  • Obetonování (suší směsí) provádíme za stálého napouštění nádrže vodou .Ochrana proti deformaci šachty tlakem betonu. V pojezdovém pásmu sílu betonu, druh zakrytí stropu šachty určí projektant dané stavby. V případě výskytu spodní vody, konzultujte s projektantem dané stavby ( dno vně šachty se musí vylít betonem s obsahem armatury – ochrana proti deformaci).
  • Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod + 5°C.
  • Odlišné, individuální umístění a rozměr prostupů je možný.

Výhody

  • snadný a čistý přístup
  • vodotěsnost
  • jednoduchá instalace
  • vysoká životnost

Záruka

  • 24 měsíců