Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Vsakování a zachytávání dešťové vody

Smyslem instalace vsakovacích systémů je snížit zatížení kanalizační sítě, odvádějící dešťovou vodu do čistírny odpadních vod. Kvůli zavedení takzvaného poplatku z odpadní vody již mnoho obcí a měst či organizací, které spravují kanalizační síť, zavedlo poplatek ze srážkové vody, která se vypočítává z velikosti zastavěné nebo zpevněné plochy, jako jsou budovy, parkovací plochy, dvory, chodníky, silnice u kterých se dešťová voda svádí do kanalizace. Průměrná roční srážková daň v Evropě činí často více než 2 EUR rok/m2 u zastavěné a zpevněné plochy. Instalace vsakovacího zařízení se při těchto cenách vrátí již do 5 let.

 

 

Číst dál: Vsakovací systémy - obecné informace

Plánování, měření a vypracování vsakovací jednotky je prováděno dle normy ATV-DWK-A 138. Vsakovací jednotky musí být dle této normy propočítávány dle místních srážkových poměrů. U decentrálních jednotek se vychází z hodnoty 5-tiletého překračovaného množství srážek˝, tzn. n=0,2/a. U systému Mulda-Rigol se vychází z hodnoty jednoletého překračovaného množství srážek, tzn. n=1/a pokud existuje nouzový přepad. Vliv na výpočet má též množství dešťových srážek, propustnost půdy, velikost plochy (střechy, parkoviště) a odtokové hodnoty.

Číst dál: Výpočet vsakování


Sicker - Vsakovací block 300
Sicker - Tunel 300
EcoBloc maxx
EcoBloc light
EcoBloc flex
 Šachty pro vsakování