Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Použití

Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu. Šachta je samonosná a pochůzná.

Popis

Vodoměrná šachta je svařená a vyrobena ze segmentů skruže [R100] z polypropylenu a polypropylenových desek. Šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly. Vstupní poklop je kruhový [průměr 600mm], nebo může být hranatý [600/600mm]. Výška vstupního límce je 200 mm. Segmenty skruže jsou velice dobře vyztuženy a odolné proti okolnímu tlaku. Odlišné umístění a rozměr prostupů (obvykle DN 32 – 63) je možný.

Výrobek splňuje požadavky dle nařízení vlády č.163/2002 sb.
Výrobek zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Technické parametry

 • délka: 1200 – 1500 mm
 • šířka: 1000, 1200 mm
 • celková výška: 1450, 1700 mm


Osazení

 • Šachta se osadí do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem, nebo betonový podklad o síle 100 mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat nejméně o 100mm.
 • Průchodkami se protáhne potrubí a utěsní se.
 • V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody se VŠ po usazení do jámy obsype zeminou s průběžným mírným hutněním. Šachta je samonosná za podmínek vyloučení spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy. Víko je navrženo na zatížení od 0,2m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm.
 • V případě výskytu spodní vody se šachta obetonuje minimálně do výše hladiny spodní vody – ochrana proti deformaci a vyplavení. Celkové obetonování se provádí v případě osazení v pojezdových místech- vjezd do garáže.
 • Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5° C.Výhody

 • snadný a čistý přístup do šachty
 • vodotěsnost
 • jednoduchá instalace
 • větší stupeň tlaku vzdornosti
 • vysoká životnost


Záruka

 • 24 měsíců