Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Jsou vyráběné z PVC-U ve třídách SN 4 a SN 8 s jednostranně natvarovaným hrdlem a těsnícím kroužkem odpovídající nově ČSN EN 1401 a jsou určené pro použití k beztlakové dopravě splaškových vod. Počítá se s použitím v zemi bez nutnosti potrubí obetonovat. Trubky jsou dodávány v dimensích DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 a v délkách 500, 1000, 2000, 5000 mm. Součástí systému je kompletní program tvarovek.


 

Roury a tvarovky GIGAPIPE se používají pro odvádění odpadních vod zemním vedením s volnou hladinou. Vyvážený poměr mezi kruhovou tuhostí a pružností je zaručen konstrukcí trubní stěny a použitým materiálem PP. Statické hodnocení je dáno vzorovým statickým posouzením. Systém GIGAPIPE je podle něj použitelný bez problémů i při vysokém zatížení dopravou. Pro zatížení dopravou dle SLW 60 byly zjištěny hodnoty, které prokazují, že systém GIGAPIPE je použitelný jak pro nízké krytí, např. 0,60 m, tak i pro krytí velmi vysoké, např. 6 m.

 
Lehčí

Plastové vlnovcové roury GIGAPIPE jsou lehčí a současně stabilnější než obvyklé neohebné roury. Roury GIGAPIPE toho dosahují, ve srovnání s plnostěnnými plastovými rourami, s nepatrnou spotřebou materiálu.

Stabilnější

Vzhledem k mimořádné pružnosti a vysoké kruhové tuhosti vlivem inovativního vlnovcového tvaru lze roury GIGAPIPE zatížit více než neohebné roury.

Uplatnění a rozsah použití
  • Kanalizační potrubí
  • Dešťová kanalizace
  • Splašková nebo smíšená kanalizace
  • Rozmanitá zvláštní řešení v průmyslu a hospodářství
  • Odvodňování pozemků
  • Komunální kanalizace

Číst dál: Kanalizační a dešťový PP potrubní systém