Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Jsou vyráběné z PVC-U ve třídách SN 4 a SN 8 s jednostranně natvarovaným hrdlem a těsnícím kroužkem odpovídající nově ČSN EN 1401 a jsou určené pro použití k beztlakové dopravě splaškových vod. Počítá se s použitím v zemi bez nutnosti potrubí obetonovat. Trubky jsou dodávány v dimensích DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 a v délkách 500, 1000, 2000, 5000 mm. Součástí systému je kompletní program tvarovek.