Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Roury a tvarovky GIGAPIPE se používají pro odvádění odpadních vod zemním vedením s volnou hladinou. Vyvážený poměr mezi kruhovou tuhostí a pružností je zaručen konstrukcí trubní stěny a použitým materiálem PP. Statické hodnocení je dáno vzorovým statickým posouzením. Systém GIGAPIPE je podle něj použitelný bez problémů i při vysokém zatížení dopravou. Pro zatížení dopravou dle SLW 60 byly zjištěny hodnoty, které prokazují, že systém GIGAPIPE je použitelný jak pro nízké krytí, např. 0,60 m, tak i pro krytí velmi vysoké, např. 6 m.

 
Lehčí

Plastové vlnovcové roury GIGAPIPE jsou lehčí a současně stabilnější než obvyklé neohebné roury. Roury GIGAPIPE toho dosahují, ve srovnání s plnostěnnými plastovými rourami, s nepatrnou spotřebou materiálu.

Stabilnější

Vzhledem k mimořádné pružnosti a vysoké kruhové tuhosti vlivem inovativního vlnovcového tvaru lze roury GIGAPIPE zatížit více než neohebné roury.

Uplatnění a rozsah použití
 • Kanalizační potrubí
 • Dešťová kanalizace
 • Splašková nebo smíšená kanalizace
 • Rozmanitá zvláštní řešení v průmyslu a hospodářství
 • Odvodňování pozemků
 • Komunální kanalizace

Přednosti nového systému GIGAPIPE

 • Kompletní systém trub pro splaškovou a dešťovou kanalizaci
 • Velký rozsah světlostí: DN 200 až DN 1000 mm (DN = ID, jmenovitá světlost jako vnitřní průměr)
 • Jednoduché dimenzování ve všech projektových programech, jmenovitým průřezem je vnitřní průměr roury.
 • Materiál PP (polypropylen) zaručuje vysokou hodnotu modulu pružnosti a vynikající kruhovou tuhost
  při SN 8 dle DIN EN ISDO 9969.
 • Technologie ovíjení při zhotovení trvale těsného spojení rour, odpovídající normám. Zdokonalená přímá spojka SAFECONNEC zajišťuje dlouhodobou těsnost potrubního spojení plastových rour.
 • Zesílení spojky pomocí plně automatizovaného zesilovacího zařízení SAFECONNEC
  - Nepatrná spojovací síla
  - Jednoduchá instalace nebo překládka
  - Spojka a roura mají stejnou tuhost
 • Použití nejmodernějších systémů těsnění
 • Lze adaptovat na všechny obvyklé stávající systémy kanalizačních rour, nedochází ke změnám hydraulických poměrů.
 • Odvedení velkého množství vody průřezy až do DN ID 1000
 • Dvouvrstvá krabicová konstrukce
 • Pružná roura, která zůstává i v obtížných zeminách těsná a dobře se pokládá.
 • Bez problémů lze pokládat i při nízkých teplotách.
 • Ohebný potrubní systém, nejvyšší záruka proti deformacím vlivem vysokého dopravního zatížení i při malém překrytí
 • Nízká váha, snadná a nákladově výhodná manipulace při dopravě a pokládání
 • Velké délky - stavební délka 6 m, výrazně menší počet spojek zaručuje bezpečnost (jiné délky dle poptávky).
 • Pružná pokládka použitím spojky SAFECONNEC In-line, přesuvné spojky nebo dvojité nasouvací spojky
 • Systémy spojek umožňují použití i zbytků trub různých délek
 • Spojka In-line SAFECONNEX vyžaduje jen jeden těsnící kroužek a zaručuje pevnost uchycení.
 • Rozsáhlý výrobní program tvarovek (od bodu C. PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU, str.13)
 • Vysoká chemická a biologická stálost
 • Vynikající hydraulické vlastnosti
 • Žádné usazeniny
 • Dlouhodobá životnost
 • GIGAPIPE pro kanalizační systémy jsou vyrobeny ze 100% PP
 • PP je materiál odpovídající životnímu prostředí, 100% recyklovatelný
 • Dlouhodobě velmi dobré vlastnosti PP
 • Vysoká odolnost proti korozi
 • Nejlepší odolnost proti otěru
 • Kontrastní vnitřní zbarvení umožňuje jednoduché užití pojízdné kamery
 • Materiál PP a jeho povrchová úprava umožňuje vysokotlaké proplachování
 • Vícenásobně zajištěná těsnost až do 2,5 bar (viz bod 20, str.12)
 

Drží to!

SAFECONNEC zesiluje spojku GIGAPIPE na důležitých místech spojení tak, že je zaručeno dlouhodobé vodotěsné spojení. Technologie ovíjení, její inovovaný způsob zesílení, zabezpečuje navařením velmi pevného výztužného pásu potřebnou dlouhodobou těsnost.

Nejdůležitější fakta
 • Trvale vodotěsné spojení spojkou GIGAPIPE
 • Splňuje nejnovější normy (např.: prEN 13476-1)
 • Nesnímatelný, z vnější strany navařený, velmi pevný výztužný pás vylučuje u plastů obvyklé dlouhodobé protažení.
 • Při použití spojky In-line nejsou nutné prohlubně ve výkopech.
 

Pružná potrubí: deformováno je hlavně těleso roury. Náčrtek ukazuje, že pružné roury se přizpůsobují nerovnostem a směrovým odchylkám. Nedochází tím k žádným škodám na systému GIGAPIPE – vlastnosti systému zůstávají nedotčeny.

Neohebná potrubí: spojky působí jako klouby. Tuhé neohebné roury potrubních systémů reagují na nerovnosti a směrové odchylky jako celek. Nedostatečnou pružností a krátkým přesahem spojů mohou vznikat netěsnosti.

Tvarovky dodávané s systému GIGAPIPE