Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy
  • 100% využití vody, ideální pro menší střechy
  • Filtrační technika šetřící místo, integrovaná v nádrži
  • Těleso filtru při revizi nádrže odnímatelné bez nářadí
  • Výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem (250mm)
  • Maximálně 350 m2 střešní plochy
  • Přípoje DN 100
  • Volitelně nouzový přepad