Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Vsakování a zachytávání dešťové vody

Smyslem instalace vsakovacích systémů je snížit zatížení kanalizační sítě, odvádějící dešťovou vodu do čistírny odpadních vod. Kvůli zavedení takzvaného poplatku z odpadní vody již mnoho obcí a měst či organizací, které spravují kanalizační síť, zavedlo poplatek ze srážkové vody, která se vypočítává z velikosti zastavěné nebo zpevněné plochy, jako jsou budovy, parkovací plochy, dvory, chodníky, silnice u kterých se dešťová voda svádí do kanalizace. Průměrná roční srážková daň v Evropě činí často více než 2 EUR rok/m2 u zastavěné a zpevněné plochy. Instalace vsakovacího zařízení se při těchto cenách vrátí již do 5 let.

 

 

Vsakovací blok firmy GRAF

Technické řešení pro vsakování dešťových vod je vsakovací blok firmy GRAF, který byl vyvinut především pro tento účel.

Protože vsakovací blok může zachytit dešťovou vodu až do 95 % svého objemu, je pro něj zapotřebí o 2/3 menší objem výkopu než vyžadují výkopy pro trubkové vsakovací trativody. Znamená to menší náročnost na prostor, méně výkopových prací. Instalace nevyžaduje další materiál (písek, štěrk). Výsledkem jsou vysoké finanční úspory a malá časová náročnost na realizaci projektu. Vsakovací blok umožňuje rychlou instalaci bez použití těžké techniky a bez štěrku. Díky vysoké stabilitě umožňuje pojíždění také pro nákladní vozidla. Projektovanou kapacitu lze z jednotlivých bloků realizovat tak, že lze sestavovat bloky v řadách vedle sebe nebo nad sebou.
 

Stavebnicový systém

Bloky lze sestavovat podle potřeby prostřednictvím rychlospojníků do řad nebo sloupců. Tento systém je ideální jak pro malé tak i velké projekty.