Komplexní servis 
pro hospodaření
s dešťovou vodou
Výroba plastových
potrubních systémů
pro inženýrské sítě
Využití dešťové vody
Podzemní a nadzemní nádrže
Domácí a průmyslová řešení
Vsakovací systémy

Zemní odvodňování je realizováno sítí úzkých podzemních kanálů, které jsou v současnosti převážně nahrazené odvodňovacími trubkami. Odvodňování je nezbytné v terénech, kde může infiltrace vody způsobit těžké škody v zemědělství a ve stavebních dílech.
Odvodnění ve stavebnictví je velmi důležité. Až 75 % trhlin v budovách je způsobeno průsakem podzemní vody, těžce jsou poškozovány zejména komunikace a vozovky. Převážná část trhlin v horní vrstvě je způsobena průsakem vody, která poškozuje základ vozovky.

Poloha drenážních trubek podél dálnice:

Drenáže

Škody způsobené absencí nebo nedostatečnou drenáží mohou být značné, přičemž výdaje na instalaci drenážního systému mohou být považovány za nevýznamné ve srovnání s cenou možné škody.
Zemědělské odvodňování zamezuje nebezpečí zaplavení polí. Podzemní drenážní systém umožňuje odvádět přebytečnou vodu a reguluje množství vody v zemědělské půdě.

Využití drenáží k odvodňování

Hlavními vlastnostmi drenážní trubky jsou její schopnosti sbírat a odvádět vodu. K tomu musí mít trubka dostatečné množství otvorů, aby mohla sebrat vodu přítomnou v zemi, a adekvátní průřez a dostatečný spád k zajištění odtoku vody.

Zdroje nadbytečného množství vody v zemi:

  •     vydatné atmosférické srážky
  •     povrchové vody - průsaky z blízkých vodních toků nebo stojatých vodních ploch
  •     vysoká hladina spodních podzemních vod
  •     stékaná voda - voda zachycená povrchovými příkopy nebo krčními drenážemi, je nucena vrátit se na povrch po krátkém toku pod zemí
  •     nadměrné umělé zavlažování - přebytečnou vodu je výhodné odvádět drenážním systémem.

Projektování drenážního systému

Ke správnému vyprojektování drenážního systému je nutné znát základní údaje, které mohou být získány studiemi a průzkumy. Ke stanovení správných vlastností drenážního systému je nutné určit přesný původ vsakující se vody, vlastnosti půdního prosaku, koeficient propustnosti K a hloubku první nepropustné vrstvy. Hloubka drenážní trubky se pohybuje mezi hodnotami 0,8 - 1,2 m. Drenážní trubky musí být samozřejmě položeny nad nepropustnou vrstvou, i když je její hloubka nižší než doporučená. Rozměry a typ drenážních trubek, hloubku zabudování, vzdálenost mezi středy, objem průtoku a koeficient propustnosti i další výpočty a informace vám rádi poskytneme v našem obchodním a poradenském oddělení na tel. číslech: 352 320 120, 352 320 122.

Pokládání a údržba drenážních trubek

Drenážní trubky se pokládají do příkopů. Zasypání musí ponechat půdě přírodní plodnost. Údržba drenážních trubek sestává z periodického čištění. Do drenážní trubky se vsune pružná gumová hadice s tryskou na konci, kterou se trubka vypláchne pomocí vody tlakované na 5 barů. Toto se musí učinit před úplným ucpáním drenážní trubky.

Příklady drenážních uspořádání:
Trubky jsou pokládány rovnoběžně a ústí do povrchových kanálů nebo do sběrače. K usnadnění údržby doporučujeme instalovat drenážní revizní šachty do tras drenážních trubek a na místa, kde drenážní trubky ústí do sběračů.

Příklad drenážního systému stavebního objektu opatřeného revizními šachtami DN 300 a DN 400

Příklad drenážního systému stavebního objektu